Định giá cổ phiếu VGI 2024

Phân tích định giá chi tiết cổ phiếu VGI với các chỉ số P/E, P/B, DCF. So sánh mức định giá với các công ty cùng ngành, ước tính giá trị hợp lý.

Định giá cổ phiếu VGI
Định giá cổ phiếu VGI

Xem thêm: Định Giá IDC

Định giá theo phương pháp so sánh

P/E P/B EV/EBITDA
Trung bình ngành 90.1 8.3 32.7
Tài chính công ty 450 10,270 2,140
Định giá VGI nếu hệ số bằng trung bình ngành 40,545 85,241 72,383

Trung bình giá trị định giá VGI theo 3 phương pháp so sánh là 66,056 VNĐ.

Định giá theo phương pháp Chiết khấu dòng tiền (DCF) 

Phương pháp DCF dựa trên việc chiết khấu các dòng tiền tự do trong tương lai về thời điểm hiện tại.

Giả định:

 • Tăng trưởng hàng năm: 10%
 • WACC (Weighted Average Cost of Capital): 11%

Kết quả định giá VGI theo phương pháp DCF là 102,062 VNĐ.

Định giá theo phương pháp kỹ thuật

Trung bình của cả hai phương pháp định giá cho kết quả: Định giá VGI là 84,329 VNĐ.

Tuy nhiên, giá trị hợp lý của cổ phiếu VGI còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, đặc biệt là:

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu VGI:

VGI sở hữu lợi thế cạnh tranh khi lựa chọn đầu tư vào thị trường viễn thông tại các quốc gia đang phát triển. Đồng nghĩa sự tăng trưởng GDP tại các thị trường này góp phần thúc đẩy thu nhập và nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, tạo điều kiện thuận lợi cho VGI phát triển.

Tuy nhiên, những bất ổn chính trị và rủi ro thị trường đã khiến VGI đối mặt với giai đoạn khó khăn, đặc biệt là tại Cameroon và Myanmar, khiến lợi nhuận bị bào mòn bởi chi phí trích lập dự phòng khổng lồ.

Bước ngoặt đến khi VGI mạnh tay tái cấu trúc tài chính, giảm thiểu nợ vay từ 20.000 tỷ xuống còn 2.000 - 3.000 tỷ đồng, đồng thời hoàn tất trích lập tại Cameroon.

Bên cạnh đó cơ cấu cổ đông cũng là thế mạnh của VGI khi Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội hiện nắm giữ 99% cổ phần VGI.

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận:

doanh thu VGI

 • Hoàn tất trích lập dự phòng tại Cameroon giúp giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Tiếp tục trích lập 4000 tỷ đồng cho Myanmar theo nguyên tắc thận trọng do bất ổn chính trị. Tuy nhiên, Myanmar vẫn là thị trường tiềm năng, đóng góp nguồn thu lớn cho VGI.
 • Giảm thiểu nợ vay đáng kể, từ 20.000 tỷ xuống còn 2.000 - 3.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền mạnh.
 • Kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng khả quan: 8.000 tỷ đồng năm 2024 và 10.000 tỷ đồng năm 2025 (ước tính thận trọng).
 • Kỳ vọng chia cổ tức sau thời gian dài, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.
 • Khấu hao tài sản cố định gần hết, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
 • Cơ cấu cổ đông cô đặc, biên lãi gộp tốt. Duy trì ổn định ở mức 40-50%, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi.
 • Thị trường đầu tư tiềm năng với tỷ lệ tăng trưởng GDP cao.
 • Dòng tiền mạnh mẽ. Cho phép VGI xóa nợ nhanh chóng và tạo đà cho tăng trưởng trong tương lai.

Như vậy với rất nhiều tín hiệu tích cực của doanh nghiệp.

Định giá cổ phiếu VGI sẽ trong khoảng 84,000 - 90,000 VND cho một cổ phiếu.

17-06-2024
Author: Dịch Thu Nguyệt