Định giá cổ phiếu PVS 2024

Định giá chi tiết cổ phiếu PVS với các phương pháp định giá theo chỉ số P/E, P/B và phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF. So sánh mức định giá với các công ty cùng ngành, ước tính giá trị hợp lý.

Định giá cổ phiếu PVS
Định giá cổ phiếu PVS

Xem thêm: Định Giá Cổ Phiếu VOS

Định giá theo phương pháp so sánh

P/E P/B EV/EBITDA
Trung bình ngành 12.8 1.3 9.2
Tài chính công ty 1.993 29.156 757
Định giá PVS nếu hệ số bằng trung bình ngành 25.51 37.902 15.432
Trung bình của 3 phương pháp so sánh 26.281

Định giá theo Chiết khấu dòng tiền (DCF) 

Giả định tăng trưởng hàng năm 2% và WACC 10% thì PVS sẽ được định giá là 38.736 VNĐ. 

Trung bình của cả 2 phương pháp sẽ cho:

Định giá PVS là 32.508 VNĐ

Giá cổ phiếu PVS phụ thuộc thông tin gì?

Yếu tố vĩ mô:

  • Giá dầu thô là thông tin quan trọng ảnh hưởng tới giá của PVS. Khi giá dầu tăng PVS sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn đồng nghĩa làm tăng giá cổ phiếu. Anh em theo dõi giá dầu tại đây.
  • Thông tin về Lãi Suất là thông tin quan trọng thứ hai. PVS thường xuyên vay nợ để tài trợ cho các dự án đầu tư lớn. Do đó khi lãi suất giảm PVS sẽ được hưởng lợi từ chi phí lãi vay thấp hơn dẫn tới lợi nhuận tăng và giá cổ phiếu có xu hướng tăng.
  • Tỷ giá hối đoái. PVS giao dịch bằng tiền USD. USD tăng giá sẽ giúp PVS có nhiều lợi nhuận hơn.

Yếu tố vi mô:

  • Báo cáo kết quả kinh doanh của quý sắp tới như thế nào?
  • Có tin tức là sự kiện nào đặc biệt diễn ra hay không?
03-06-2024
Author: Dịch Thu Nguyệt