Múi Giờ Nhật Bản và Việt Nam

Giờ Nhật Bản hiện tại
Việt Nam

Múi giờ Nhật Bản và Việt Nam lệch nhau 2 tiếng đồng hồ. Cụ thể, Nhật Bản áp dụng múi giờ JST (UTC+9) trong khi Việt Nam áp dụng múi giờ ICT (UTC+7). Điều này đồng nghĩa với việc khi ở Việt Nam là 12 giờ trưa thì ở Nhật Bản đã là 14 giờ chiều cùng ngày. Sự chênh lệch 2 tiếng giữa hai nước là cố định quanh năm vì không áp dụng giờ mùa hè tại cả hai nước.

Giải mã múi giờ Nhật Bản và Việt Nam

Cách quy đổi giờ giữa Nhật Bản và Việt Nam

  • Nếu muốn chuyển đổi từ giờ Việt Nam sang giờ Nhật Bản thì cộng thêm 2 tiếng
  • Nếu muốn chuyển đổi từ giờ Nhật Bản sang giờ Việt Nam thì trừ đi 2 tiếng

Công cụ chuyển đổi giờ trực tuyến giữa hai nước

Đây là công cụ trực tuyến giúp bạn chuyển đồi giờ giữa Nhật Bản và Việt Nam trực tuyến và miễn phí. Vì đây là công cụ chuyển đổi riêng giờ của hai nước nên bạn không cần phải chọn lựa gì cả. Đây chính là giờ hiện tại của cả 2 nước.

Kết luận

Từ việc hiểu rõ sự khác biệt múi giờ Nhật Bản và Việt Nam và cả công cụ hiển thị giờ trực tuyến sẽ giúp bạn chủ động khi làm việc với người Nhật.