Tra cứu địa chỉ IP của tôi

Địa chỉ IP mạng Internet của bạn là: 3.235.145.108

Địa chỉ IP mạng LAN (nội bộ) của bạn là: 103.179.191.130