Tra cứu địa chỉ IP của tôi

Địa chỉ IP mạng Internet của bạn là: 3.239.91.5

Địa chỉ IP mạng LAN (nội bộ) của bạn là: 103.179.191.130