Tra cứu địa chỉ IP của tôi

Địa chỉ IP mạng Internet của bạn là: 3.236.237.61

Địa chỉ IP mạng LAN (nội bộ) của bạn là: 103.170.123.171